suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Språkklass, franska

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Huvudprincipen i språkklassverksamheten är att det främmande språket används på ett naturligt sätt i olika situationer, läroämnen och ämneshelheter. Eleverna får inte undervisning i språket, utan de lär sig på det främmande språket.

I språkklasserna ligger tyngdpunkten under de två första åren på att förstå språket och på att skapa grunden för språkkunskaperna. Eleverna lär sig läsa och skriva på ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 1-6

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.2.2023