suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Språkklass, engelska

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Huvudprincipen i språkklassverksamheten är att det främmande språket används på ett naturligt sätt i olika situationer, läroämnen och ämneshelheter.

Eleverna får inte undervisning i språket, utan de lär sig på det främmande språket. I språkklasserna ligger tyngdpunkten under de två första åren på att förstå språket och på att skapa grunderna för språkkunskaperna.

Eleverna lär sig läsa och skriva på sitt modersmål (finska). Det främmande språkets andel i undervisningen ca 50 %. Beroende på språkklass och skola ges undervisningen i vissa ämnen helt på finska, i vissa delvis på det främmande språket och delvis på finska och i vissa helt på det främmande språket.

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 7-9

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 20.1.2022