suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Specialundervisning på deltid

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Som verksamhetssätt för specialundervisning på deltid utvecklas ett särskilt kompanjonslärarskap och flexibla gruppindelningar. Undervisningen kan också ordnas periodvis. Vårdnadshavarna får allmän information om ordnandet av stöd för lärande och skolgång. De berörda vårdnadshavarna får information om hur stödet för en enskild elev ordnas i anslutning till de olika skedena och vid behov diskuteras ärendet med dem. I skolans verksamhetsplan beskrivs verksamhetsmodellerna, arbetsfördelningen och samarbetet för specialundervisning på deltid.

För vem och på vilka villkor

Specialundervisning på deltid kan ges till exempel elever med svårigheter i de språkliga eller matematiska färdigheterna. Svårigheterna kan också gälla enstaka läroämnen, studiefärdigheter, sociala färdigheter eller studiemotivationen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen med inlärningssvårigheter eller problem med skolgången har rätt till specialundervisning på deltid parallellt med annan undervisning.

Specialundervisning på deltid ges samtidigt som övrig undervisning, i smågrupper eller som individuell undervisning. Kommunen ansvarar för att skolan har tillräckligt specialpedagogiskt kunnande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 13.9.2021