suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialundervisning på deltid

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I alla grundskolor finns en mångsidig speciallärare som ger specialundervisning på deltid.

Specialundervisning på deltid kan ges

-som samordnad undervisning (två eller flera lärare arbetar i samma undervisningsutrymme med gemensamma elever)

-i en mindre grupp

-individuellt


För vem och på vilka villkor

Specialundervisning på deltid kan ges till exempel elever med svårigheter i de språkliga eller matematiska färdigheterna. Svårigheterna kan också gälla enstaka läroämnen, studiefärdigheter, sociala färdigheter eller studiemotivationen.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen med inlärningssvårigheter eller problem med skolgången har rätt till specialundervisning på deltid parallellt med annan undervisning.

Specialundervisning på deltid ges samtidigt som övrig undervisning, i smågrupper eller som individuell undervisning. Kommunen ansvarar för att skolan har tillräckligt specialpedagogiskt kunnande.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad