suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Valteriskola

Specialundervisning och särskilt stöd i grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det riksomfattande Valteri center för lärande och kompetens stöder närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för elever och professionella som arbetar med elever med behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd. ​

Valteri erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång.

För vem och på vilka villkor

En elev kan få specialundervisning eller annat stöd, om en inlärnings- eller anpassningssvårighet, skada, sjukdom eller någon annan orsak förutsätter det.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Det särskilda stödet utgörs av specialundervisningen och det andra stödet eleven behöver. Specialundervisningen är i första hand pedagogiskt stöd, dvs. stöd för inlärningen. Övrigt stöd kan vara till exempel stöd för skolgången samt pedagogiskt stöd. De utgör en helhet som stöder eleven. Eleven ska vid behov få stöd utan dröjsmål. Särskilt stöd förutsätter ett förvaltningsbeslut.

Om eleven tillfälligt blivit efter i studierna eller behöver kortvarigt stöd i övrigt, har eleven rätt till stödundervisning.

På grund av inlärnings- eller skolgångssvårigheter kan eleven få specialundervisning vid sidan av övrigt skolarbete eller exempelvis på en specialklass. Grundläggande utbildningens mål och innehåll kan individualiseras om eleven på grund av handikapp, sjukdom, fördröjning i utveckling, känslomässiga störningar eller annan motsvarande orsak inte klarar av grundläggande utbildningens lärokurs. Individualisering bör användas endast om eleven inte på ett godkänt sätt klarar av läroämnets lärokurs. Innan det ska läroämnets mål och innehåll delas in i prioriteringar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avValteriskola
Ansvarig för tjänstenValteriskola
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Valteriskola
Uppdaterad: 2.5.2022