suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En person vars rörelseförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom kan ansöka om specialtillstånd för användning av motordrivna fordon i terrängen i enlighet med 28 § i terrängtrafiklagen.

En person som enligt 4 § i terrängtrafiklagen är svårt rörelsehindrad behöver inget specialtillstånd. Följeslagare till en person som är svårt rörelsehindrad behöver inte heller tillstånd.

Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller ett fortgående behov.

Ansök om specialtillstånd hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde du ansöker om tillstånd.

Gör så här

Införskaffa följande bilagor för ansökan:

• ett mindre än 3 månader gammalt läkarutlåtande där invaliditetsklassificeringen nämns

• en kopia av en karta (1:50 000 eller 1:100 000) där gränserna för rörelse i terrängen och färdvägen har märkts ut samt deras koordinater

• markägarens och väglagets samtycke till tillståndet, om tillstånd söks för ett område i privat ägo.

Om du har tillstånd av Finlands viltcentral att transportera jaktvapen i terrängfordon ska du bifoga en kopia av tillståndet till ansökan.

Fyll i och underteckna ansökningsblanketten.

Skicka blanketten och bilagorna till registratorskontoret vid den NTM-central inom vars verksamhetsområde du ansöker om specialtillstånd. Du kan skicka ansökan och bilagorna till registratorskontoret per post eller elektroniskt som bilagor till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

För vem och på vilka villkor

Specialtillstånd kan beviljas en person vars rörelseförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom. En person som enligt 4 § i terrängtrafiklagen är svårt rörelsehindrad behöver inget specialtillstånd. Följeslagare till en person som är svårt rörelsehindrad behöver inte heller tillstånd.

Specialtillstånd kan beviljas för att få röra sig i hemkommunen, fritidshuskommunen eller på något annat befogat område, till exempel för att idka bär-, fiske- eller jakt.

Specialtillstånd beviljas i regel för statens mark, dvs. skogsbruksmark och impediment som förvaltas av Forststyrelsen eller i begränsad utsträckning för ödemarksområden, naturskyddsområden och statliga friluftsområden. Där det inte finns omfattande statsägda markområden kan tänkbara områden vara omfattande skogsområden och friluftsområden (inte friluftsleder) i kommuner samt eventuellt omfattande skogsområden i samfällda skogar. Specialtillstånd kan också sökas för enskilda markägares marker, t.ex. för områden som en jaktförening använder. Ta i sådana fall reda på om markägaren och väglaget samtycker till tillståndet innan du ansöker om tillstånd hos NTM-centralen.

Som bilagor till ansökan behöver du:

• ett mindre än 3 månader gammalt läkarutlåtande där invaliditetsklassificeringen nämns

• en kopia av en karta (1:50 000 eller 1:100 000) där gränserna för rörelse i terrängen och färdvägen har märkts ut samt deras koordinater

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen i Tavastland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 21.3.2022