suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Specialsjukvårdens jour

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

På specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena av dem sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. De andra specialiteternas patienter försöker man vårda under tjänstetid på specialitetens poliklinik eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten på samjouren har ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 30.3.2022