suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialsjukvårdens jour

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

På specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena av dem sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. De andra specialiteternas patienter försöker man vårda under tjänstetid på varje specialitets poliklinik eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten på samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även beredskapsjour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite