suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Specialsjukvårdens jour

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

På specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena av dem sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. De andra specialiteternas patienter försöker man vårda under tjänstetid på varje specialitets poliklinik eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten på samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även beredskapsjour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020