suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Du är berättigad till specialomsorg om

  • ditt servicebehov beror på en medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, störning eller skada
  • denna sjukdom, störning eller skada har hämmat eller stört din utveckling eller dina psykiska funktioner
  • de allmänna tjänsterna inte är tillräckliga för dig.

Syftet med specialomsorgen är att hjälpa en person att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra hen den vård och omsorg av annat slag som hen behöver.

Sibbo kommun köper tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning av bl.a. samkommunerna Eteva och Kårkulla samt av Rinnekoti.

Om du inte får tillräckligt tjänster med stöd av primärlagarna eller om tjänsterna inte bevakar dina intressen, ska ett specialomsorgsprogram utarbetas för dig.

Rätten till specialomsorgstjänster bedöms individuellt och beslutet om tjänsterna fattas av ledningsgruppen för specialomsorger.

Gör så här

Du kan fylla i en handikappserviceblankett i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice".

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.9.2021