suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialdagvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Malax kommun
Område: Malax
Tjänsten erbjuds på: svenska

Specialbarnträdgårdsläraren samarbetar med vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken för att stärka barnets självkänsla och positiva självuppfattning samt för att ge barnet goda förutsättningar till utveckling och inlärning. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar enskilt eller i mindre grupp med de barn som behöver extra stöd och stimulans inom något område.

Specialbarnträdgårdsläraren stöder även föräldrar och personal i specialpedagogiska angelägenheter. Vid behov samarbetar specialbarnträdgårdsläraren med rådgivningspersonal, psykolog, terapeut, socialarbetare, lärare och andra sakkunniga.


Gör så här

Behovet av stöd ska utredas då planen för småbarnspedagogik tas fram. Förutom föräldrarna och personalen kan till exempel en psykolog, en talterapeut eller en ergoterapeut delta i detta arbete.

Att identifiera behov av och ordna stöd för utveckling och lärande är en del av den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken. Personalen och vårdnadshavarna bedömer tillsammans barnets behov av stöd. Specialbarnträdgårdslärare och/eller andra sakkunniga kan delta i bedömningen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I vissa fall kan specialdagvården vara gratis.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ett barn behöver särskild vård och uppfostran på grund av orsaker som är fysiska eller relaterade till kunskap, förmågor, känslolivet eller den sociala utvecklingen, strävar kommunen till att hitta en lämplig vårdplats för barnet.

Specialsmåbarnspedagogik kan vara differentierad verksamhet i smågrupper eller utgöra en del av någon annan verksamhet inom dagvård och småbarnspedagogik. I specialsmåbarnspedagogiken deltar ofta en specialbarnträdgårdslärare. Inom specialsmåbarnspedagogiken kan man ha branschövergripande samarbete med hälsovårdare, hälsocentralpsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun