suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Specialdagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Stöd för utveckling och lärande är en del av den kvalitativa verksamheten inom småbarnspedagogiken och riktar sig till alla de barn som är i behov av stöd.

Barnets utveckling och lärande stödjas på ett sätt som motsvarar barnets behov och stödet ordnas så fort som möjligt efter att behovet framträtt. Stödet ska ordnas utgående från barnets styrkor och behov av stöd för utveckling och lärande. Stödet för barnets utveckling och lärande ska ordnas som en del av den dagliga småbarnspedagogiska verksamheten och ges genom flexibla arrangemang i barnets eden daghems- eller familjedagvårdsgrupp.

I Karleby arbetar sju speciallärare inom småbarnspedagogiken som sakkunniga inom specialvård. De svarar för uppgifter som anknyter till stödjande av barns utveckling och lärande.

Gör så här

Behovet av stöd ska utredas då planen för småbarnspedagogik tas fram. Förutom föräldrarna och personalen kan till exempel en psykolog, en talterapeut eller en ergoterapeut delta i detta arbete.

För vem och på vilka villkor

Om föräldrarna känner oro för sitt barn som omfattas av småbarnspedagogik vad gäller barnets växande, utveckling och lärande kan detta först tas upp med personalen i barnets grupp och/eller med speciallärare inom småbarnspedagogiken.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I vissa fall kan specialdagvården vara gratis.

Tjänsten ingår i klientavgift inom småbarnspedagogik.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ett barn behöver särskild vård och uppfostran på grund av orsaker som är fysiska eller relaterade till kunskap, förmågor, känslolivet eller den sociala utvecklingen, strävar kommunen till att hitta en lämplig vårdplats för barnet.

Specialsmåbarnspedagogik kan vara differentierad verksamhet i smågrupper eller utgöra en del av någon annan verksamhet inom dagvård och småbarnspedagogik. I specialsmåbarnspedagogiken deltar ofta en specialbarnträdgårdslärare. Inom specialsmåbarnspedagogiken kan man ha branschövergripande samarbete med hälsovårdare, hälsocentralpsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 10.9.2020