suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet

Som borgenär i tingsrätten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Via tjänsten för ostridiga skuldfordringar och andra summariska tvistemål kan käranden (ofta borgenären) lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för behandling, följa behandlingen av stämningsansökan i tingsrätten, söka avgörande via tjänsten och till slut överföra den till utsökning.

Via tjänsten kan man göra ansökningar med en kärande (borgenär) och en eller flera svarande (gäldenärer). En faktura skickas för ansökan när tingsrätten har avgjort ärendet.

Vid problem med registrering av ansökningar ber vi dig kontakta tingsrätten. Ostridiga fordringsärenden och andra summariska tvistemål behandlas vid nio tingsrätter: Ålands, Helsingfors, Östra Nylands, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens och Egentliga Finlands tingsrätter. Du hittar uppgifter om domkretsarna för summariska tvistemål i dessa tingsrätter här: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus/tuomiopiiritsummaarisissariita-asioissa.html

För vem och på vilka villkor

Käranden kan inte göra en ansökan till tingsrätten, om käranden redan tidigare getts en dom i ärendet från tviste- eller brottmålssidan. Överföringen till utsökning via e-tjänsten fungerar alltså endast för ärenden som ansökts via e-tjänsten och som tingsrätten avgjort.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKäräjä- ja hovioikeudet
Ansvarig för tjänstenKäräjä- ja hovioikeudet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Käräjä- ja hovioikeudet
Uppdaterad: 31.5.2021