suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet

Som borgenär i tingsrätten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Via tjänsten för ostridiga skuldfordringar och andra summariska tvistemål kan käranden (ofta borgenären) lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för behandling, följa behandlingen av stämningsansökan i tingsrätten, söka avgörande via tjänsten och till slut överföra den till utsökning.

Via tjänsten kan man göra ansökningar med en kärande (borgenär) och en eller flera svarande (gäldenärer). E ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Käranden kan inte göra en ansökan till tingsrätten, om käranden redan tidigare getts en dom i ärendet från tviste- eller brottmålssidan. Överföringen till utsökning via e-tjänsten fungerar alltså endast för ärenden som ansökts via e-tjänsten och som tingsrätten avgjort.

Servicen tillhandahålls av

Käräjä- ja hovioikeudet

Ansvarig för tjänsten

Käräjä- ja hovioikeudet
Ansvarig för texten: Käräjä- ja hovioikeudet
Uppdaterad: 31.5.2021