suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Soites Reseservicecentral

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites Reseservicecentral erbjuder färdtjänster enligt handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Soites Reseservicecentral samordnar persontransporter och transport av små varor när det är möjligt. Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.

Gör så här

Ansök om färdstjänst med en skriftlig ansökan. Till ansökan ska alltid bifogs ett läkarintyg (som är högst sex månader gammalt). Du kan beställa transport per telefon, med ett textmeddelande, eller via internet.

För vem och på vilka villkor

Personer som har speciellt svårt att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter är berättigade till transporttjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Transporttjänsten är avsedd för personer med funktionsnedsättning, sjuka och mindre bemedlade äldre personer som inte kan använda kollektivtrafikmedel. Tjänsten kan utnyttjas för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig och för rekreation i hemkommunen och närområdet. Resenären kan vid behov ha med sig en följeslagare.

Den som använder tjänsten kan till exempel resa med taxi, anropstaxi eller samtransport. Som transporttjänster ordnas nödvändiga och skäliga resor.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023