suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Socialt arbete

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Målet är att stödja och främja den handikappade personens möjligheter att aktivt och självständigt klara sig på egen hand samt att minska de begränsningar eller hinder som skadan orsakar.

Socialarbetaren är expert på stödåtgärder med anknytning till handikappservicelagen och han eller hon samarbetar bland annat med hemvården, sjukhus och handikapporganisationer.

Man kan diskutera med en socialarbetare om skadan eller sjukdomen orsakar långvariga svårigheter till exempel med boendet, att röra sig eller klara sig hemma. Tidsbeställning per telefon.

Byråsekreterarna inom handikappservicen sörjer för verkställandet av besluten om handikappservice, till exempel betalning av fakturor eller ärenden som berör färdtjänstkort. Byråsekreterarna ger råd i alla frågor som berör användningen av färdtjänst. De ger också blanketter för ansökan om handikappservice och hjälp med att fylla i dessa.

För vem och på vilka villkor

Behovet av handikappservice bedöms tillsammans med klienten och experter inom olika områden. De åtgärder som behöver vidtas antecknas i serviceplanen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående erbjuds handledning och rådgivning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster, boende, studier, arbete och ekonomi. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd i hur man ansöker om olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas. Rådgivarna hänvisar till alla tjänsteproducenter.

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.10.2020