suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Socialt arbete för barnfamiljer

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Socialt arbete för barnfamiljer är en del av familjecentrets tjänster inom familjesocialarbetet. Med familjecentret avses en helhet av tjänster där din familj kan hitta tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer och främjar välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling, tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering samt specialtjänster.

Från det sociala arbetet kan du få stöd ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan få hjälp och stöd från det sociala arbetet baserat på en bedömning av en socialarbetare om det i din familj finns barn eller ungdomar under 18 år och ett behov av särskilt stöd till exempel för att:

- kartlägga tjänster och servicenätverket samt för att samordna stödåtgärder,

- främja barns och ungas utveckling och välbefinnande,

- främja föräldrarnas eget orkande och välbefinnande och/eller

- stärka familjens resurser och underlätta det dagliga livet.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 25.3.2023