suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Socialt arbete, äldre

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Socialarbetaren ger rådgivning och handledning, utreder problemsituationer och söker alternativ till olika lösningar tillsammans med dig, dina anhöriga samt med andra samarbetsparners. Du kan också kontakta i ärenden gällande personliga ekonomiska stöd och/eller förmåner. Dessa kan t.ex. vara fpa:s stöd och ansökan om intressebevakning. Syftet är att klargöra att grunderna för trygghet i åldrandet (t.ex. ekonomin, förmåner, tjänster) är optimala.

Har du frågor, ta kontakt!


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket