suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Socialombudsman

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll och berätta om myndigheternas praxis. Socialombudsmannen ger råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ger råd om hur man skall söka ändring i ett beslut.

Socialombudsmannen är närmast en rådgivare. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Socialombudsmannen:

  • ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  • hjälpa klienten med att göra anmärkningar
  • informera om klientens rättigheter
  • också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialombudsmannen främjar rättigheterna för klienter hos socialvården och verkställer rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen ger råd, hjälper att göra anmärkningar som gäller socialvården och informerar klienter hos socialvården om deras rättigheter. Socialombudsmannen följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas.

Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen är en opartisk aktör som inte driver saker juridiskt, utan ger råd.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 25.6.2019