suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Socialombudsman

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Kommunen har en socialombudsman som främjar rättigheterna för de kommuninvånare som är klienter hos socialvården och verkställer rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen ger råd, hjälper kommuninvånarna att göra anmärkningar som gäller socialvården och informerar kommuninvånarna om vilka rättigheter de har i egenskap av klienter hos socialvården.

Från den enskilda medbor ...

För vem och på vilka villkor

Närpes stad köper socailombudsmannatjänster av Vasa stad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialombudsmannen ger råd, hjälper till med att göra anmärkningar om socialvården och informerar socialvårdsklienterna om deras rättigheter. Han eller hon följer utvecklingen av rättigheterna och ställningen för personer som är klienter inom socialvården.

Socialombudsmannen främjar rättigheterna för de personer som är klienter hos socialvården och verkställandet av rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Ombudsmannen är en opartisk aktör som inte arbetar juridiskt utan ger råd.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 28.10.2022