suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Socialombudsman

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Social- och patientombudsmannen:

  • att ge patienter, de anhöriga och personalen råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen
  • att hjälpa patienter att göra anmärkningar och patientskadeanmälningar
  • att informera om patienters rättigheter gällande vård, rätt till information, bemötande och dataskydd
  • att arbeta för att främja patienters rättigheter och för att rättigheterna förverkligas

Vid problem eller oklarheter i fråga om vård eller bemötande bör man i första hand diskutera situationen med vårdenhetens personal eller personalens chefer. Patientombudsmannen hjälper vid behov med att lösa konflikter och ger råd i fråga om överklagande. Du kan vända sig till ombudsmannen också om du misstänker vårdskada. Patientombudsmannens service är avgiftsfri.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialombudsmannen främjar rättigheterna för klienter hos socialvården och verkställer rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen ger råd, hjälper att göra anmärkningar som gäller socialvården och informerar klienter hos socialvården om deras rättigheter. Socialombudsmannen följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas.

Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen är en opartisk aktör som inte driver saker juridiskt, utan ger råd.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.7.2020