suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Socialombudsman

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kontakta socialombudsmannen när du vill ställa frågor om de rättigheter en klient hos den sociala servicen har.

När klienten är missnöjd med servicen eller behandlingen ger socialombudsmannen råd och vägleder vid behov klienten eller de anhöriga i frågor som gäller lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen är en opartisk aktör som inte driver saker juridiskt, utan ger råd.

Du kan boka en tid för att träffa socialombudsmannen antingen i din hemkommuns socialtjänsters lokaler eller vid Kompetenscentret Verso, som ansvarar för Borgå stads socialombudsmanstjänster.

Vid sidan av e-post, personligt möte eller telefondiskussion kan du även kontakta socialombudsmannen via en skyddad distansmottagning.

Gör så här

Kontakta socialombudsmannen per telefon eller via e-post. Du kan även skicka skyddad e-post. Borgå stads socialombudsmanstjänster produceras av Kompetenscentret Verso.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialombudsmannen främjar rättigheterna för klienter hos socialvården och verkställer rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen ger råd, hjälper att göra anmärkningar som gäller socialvården och informerar klienter hos socialvården om deras rättigheter. Socialombudsmannen följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas.

Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen är en opartisk aktör som inte driver saker juridiskt, utan ger råd.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021