suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Socialjouren

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Socialjouren fungerar dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp för människor i alla åldrar i situationer där det behövs social hjälp.

Du kan ringa socialjouren till exempel i följande ärenden:

  • i brådskande och oväntade krissituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp
  • när du är oroad för ett barn och vill göra en barnskyddsanmälan
  • i familjevåldssituationer
  • i situationer förknippade med minderåriga personers rusmedelsbruk och brottslighet
  • i akuta situationer där en äldre person/handikappad inte klarar sig ensam hemma
  • i andra sociala nödsituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialjouren bör kontaktas när man behöver brådskande hjälp angående till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller droger. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.7.2020