suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Socialjour

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Lagen om anordnande av brådskande socialservice betyder att kommunerna måste garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer utanför tjänstetid.

Brådskande socialservice kan behövas

1) vid barnskydd, te.x om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg pga vårdarens oförmåga att ta hand om barnet eller om barnet/den unga själva förorsakar nödsituationer.

2) vid familjekriser

3) för brådskande situationer i vardagen

4) hjälp vid kriser

5) handräckning och konsultation

Socialjourens telefonnummer: 06-325 2347 eller 112

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialjouren bör kontaktas när man behöver brådskande hjälp angående till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller droger. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019