suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Socialjour

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

På socialjouren tar man emot barnskyddsanmälan, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads- och umgängesrätt samt i övriga ärenden anknutna till barn. Tjänsten är ämnad för barn- och vuxenfamiljer i brådskande behov av socialarbete.

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs via telefon dygnet runt på nummer (02) 262 6003.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 23.1.2019