suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Socialhandledning för rehabiliteringsklienter inom mentalvård

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Socialhandledningen erbjuder tidsbundet stöd och hjälp i vardagliga problem, i frågor kring det praktiska i vården, i frågor med anslutning till samarbete med tjänstemän osv.

Socialhandledaren samarbetar med mentalvårdstjänsterna, socialarbetet och med övriga ur klientens synvinkel centrala samarbetsparter. Socialhandledningens centrala arbetsform är hembesök och nätverksarbete. Service enbart på finska.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 16.12.2019