suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

socialarbete för barnfamiljer

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Åbo stad
Område: Åbo
Tjänsten erbjuds på: finska

Du kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer till exempel när:

  • ni behöver stöd i vardagen
  • ni vill ha stöd i frågor som gäller barnets utveckling och välfärd
  • ni vill ha stöd i frågor som gäller föräldraskap och ork
  • ni har ekonomiska problem
  • ni har problem med boendet
  • familjens förälder/föräldrar har varit arbetslösa en längre tid
  • familjen har råkat ut för en kris eller livet känns otryggt, t.ex. våld
  • ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer i ert område
  • ni vill ha mer information om de tjänster de vuxna i familjen behöver

Du får tillgång till tjänsterna genom att kontakta enheten för socialarbete bland barnfamiljer i ditt eget bostadsområde


För vem och på vilka villkor

För invandrare


Servicen tillhandahålls av: 
Åbo stad