suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Socialarbete

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Socialt arbete stöder dig i svåra livssituationer när du har svårt att hitta hjälp på annat håll.

De anställda hjälper i frågor som gäller bland annat

  • ekonomi
  • familjeproblem
  • bostadslöshet
  • sysselsättning
  • livskompetens
  • missbruk
  • människorelationer

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella.

Socialarbetarna och socialhandleda ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Klienten har rätt att bedöma servicebehovet, om det inte är onödigt till exempel på grund av att servicebehovet är tillfälligt.

För personer över 75 år, personer med funktionsnedsättning eller barn som behöver särskilt stöd ska bedömningen av servicebehovet inledas senast den sjunde vardagen efter att ärendet inletts. Då ska bedömningen av servicebehovet vara färdigt senast inom tre månader från anhängiggörandet. Samma tidsgränser gäller även bedömningen av behovet av barnskydd om man i samband med bedömningen av servicebehovet även utreder behovet av barnskydd. Servicebehovet brukar ofta förändras med tiden och ska då omvärderas.

Bedömningen av servicebehovet utarbetas i samarbete med klienten och vid behov med klientens närstående.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021