suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Social rehabilitering

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Social rehabilitering är intensifierat stöd som stärker den sociala funktionsförmågan hos personer som behöver hjälp, motverkar att de marginaliseras och främjar deras delaktighet. Kommunens socialväsende ansvarar för den sociala rehabiliteringen.

Under rehabiliteringen utreds personens behov av stöd och man söker tjänster som passar personen. Man kan till exempel få stöd med att klara av vardagsfunktioner och social interaktion samt få stöd för livskompetensen. Social rehabilitering ska stöda unga personer att få en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats och de unga ges stöd så att de inte hoppar av sina studier eller sitt arbete.

Social rehabilitering kan erbjudas på många sätt. Kommunerna samarbetar till exempel med organisationer när den sociala rehabiliteringen ordnas.

Gör så här

Kontakta vid behov socialkansliet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun, Kyrkslätt kommun, Raseborgs stad
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 26.9.2019