suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Social- och krisjouren i Östra Nyland

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Social- och krisjouren i östra Nyland hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd som gäller till exempel barnskydd, familjekriser eller missbruk. Social- och krisjouren betjänar utanför tjänstetid. Vardagar dagtid får du service från socialbyrån i din egen kommun.

Du kan vara i kontakt med social- och krisjouren om du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handledning. Du kan söka hjälp för egen del, som närstående, vän eller som tjänsteman. Tjänsterna är kostnadsfria.

Ditt ärende kan gälla till exempel

  • ett barns levnadsförhållanden och trygghet
  • familjevåld
  • oro för att en åldring inte klarar sig hemma
  • en akut traumatisk kris, olycka eller upprörande händelse som du eller dina närstående har råkat ut för, till exempel ett plötsligt dödsfall, en eldsvåda eller nära ögat -situation.

Socialjouren ansvarar för att ordna och koordinera psykosocialt stöd i Östra Nyland till exempel efter en storolycka.

Gör så här

Ring social- och krisjouren när hjälpbehovet är akut och din egen hemkommuns socialtjänster inte är öppna. Sköt icke-brådskande ärenden under tjänstetid i din egen kommuns socialtjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialjouren bör kontaktas när man behöver brådskande hjälp angående till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller droger. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021