suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Social- och krisjouren

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: Hangö stad, Esbo stad
Område: Hangö
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Man bör kontakta social- och krisjouren vid behov av brådskande och oundviklig hjälp. Hangö stad har med social- och krisjouren i Västra Nyland ett avtal om att ordna social- och krisjouren regionalt så, att Hangö ansvarar för jouren som sker under tjänstetid och social- och krisjouren i Västra Nyland ansvarar för jouren som sker utanför tjänstetid och under veckosluten.


Gör så här

Ta kontakt på tjänstetid vardagar kl. 8.00 - 16.00 till Hangö stads dejourerings telefon och utanför tjänstetid till social- och krisjouren i Västra Nyland.


För vem och på vilka villkor

Man bör kontakta social- och krisjouren vid behov av brådskande och oundviklig hjälp.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialjouren bör kontaktas när man behöver brådskande hjälp angående till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller droger. Kommunen ordnar socialjour dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp.

Kommunen kan ordna socialjour ensam eller tillsammans med andra kommuner. Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.


Servicen tillhandahålls av: 
Hangö stad
Social- och krisjouren i Västra Nyland. (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)