suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster ges på alla social- och hälsovårdens serviceenheter.

För vem och på vilka villkor

Rådgivningstjänsterna är avsedda för helsingforsbor.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning tillhandahålls i hurdana social- och hälsotjänster som erbjuds. Klienterna får råd till exempel i frågor gällande hälso- och sjukvård, rehabilitering, ekonomiska problem, missbrukarproblem, barnskydd, kriser i livet, småbarnspedagogik och åldrande. Servicerådgivarna berättar hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De hänvisar till alla producenter som tillhandahåller tjänster.

Råd i social- och hälsotjänster kan man få till exempel per telefon eller genom att man uppsöker ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut angående tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 14.8.2020