suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Social- och hälsovårdsbranschens bidrag

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Ansökningstiden för bidragen går ut 29.3.2019

Vård- och omsorgsnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen. Med bidragen understöds verksamhet som ordnas av föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen i Kyrkslätt.

 

Kriterierna för beviljande av bidrag

Vi har i bruk en blankett som kan lämnas in elektroniskt

Blanketten kan också skrivas ut och återlämnas per post till adressen:

Kyrkslätts kommun / RegistraturenReferens: "Bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen"PB 2002401 Kyrkslätt

 

Ni kan också lämna in ansökan inom utsatt tid till kommunhusets servicekontor, Ervastvägen 2. Märk kuvertet "Bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen".

Försenade ansökningar handläggs inte.

Ytterligare information ges av kanslisekreterare Tomi Koskela, e-post förnamn efternamn@kirkkonummi.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020