suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Social Kredit

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vi hoppas att du läser igenom texten noggrant innan du bokar en tid hos vår anställd. För mera information ring vuxensocialarbetets servicetelefon

Vem kan beviljas social kredit, och för vilka ändamål?

Social kredit är en finansieringsform avsedd för Sibbobor som har låga inkomster eller är mindre bemedlade och som på grund av bristande garantier eller betalningsanmärkningar inte har möjli ...

För vem och på vilka villkor

Vanligaste orsaker till ett nekande kreditbeslut

Den vanligaste orsaken till ett nekande kreditbeslut är att det inte finns någon betalningsmån för att sköta en kredit till det belopp som behövs. Om du ansöker om social kredit för att kunna betala dina skulder, får det totala beloppet på alla dina skulder sammanlagt vara högst 10 000 euro. Social kredit beviljas inte för att betala bort bara en del av skulderna. Om du har tillräckligt stor betalningsmån kan man dock välja att lämna ett eventuellt studielån utanför den sociala krediten, förutsatt att du har tillräckligt stora inkomster för att kunna sköta båda lånen samtidigt.

Social kredit kan inte beviljas om du inte har tillräckligt stor betalningsmån för att kunna betala tillbaka skulden inom fem år.

Du kan också få ett nekande beslut om du inte kan påvisa att du kan sköta den sociala krediten. I praktiken betyder detta att du till exempel har en visstidsanställning som tar slut innan krediten har betalats i sin helhet. Vi bedömer också hur du brukar använda pengar. Om du till exempel betalar normala räkningar (hyran och dylika) inom utsatt tid har du bättre möjligheter att få social kredit.

Ett nekande beslut kan också bero på att din betalningsmån skulle bli mycket hög, eller att du har egendom eller tillgångar som du kan sälja eller använda som säkerhet för ett lån i banken.

Företagare eller studerande kan inte beviljas social kredit (förutom undantagsvis). Personer som för en längre tid har levt på utkomststöd eller som omfattas av skuldsaneringen för privatpersoner kan inte beviljas social kredit

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.3.2023