suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Smärtrehabilitering

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Malmska smärtrehabilitering är en avdelning där vi utreder långvarig smärta från stöd- och rörelseorganen. Enheten är en del av Fysiatriska enheten och samarbetar med Enheten för rehabiliterinsundersökningar och Fysiatriska polikliniken.

Smärta är den vanligaste orsaken till att man uppsöker sjukvården. Smärta orsakar stora förändringar i tankemönster, beteende och känsloliv.

Tillsammans med dig som patient gör vi på avdelningen upp en behandlingsplan för dig.

Rehabiliteringsprogrammet baserar sig på en helhetssyn som innebär att människan ses i ett sammanhang där fysiska, sociala och psykologiska faktorer samverkar.

Rehabiliteringsprogrammet utgår från dina individuella problem, resurser och vilja till förändring. I grunden finns; "tro på människans förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa". Målsättningen är att tillsammans återskapa funktion och tillfredsställelse; livskvalitet.

Vi som arbetar här

Utgångspunkten i vår rehabilitering är ett erfaret team som tillsammans med dig som patient planerar ditt rehabiliteringsprogram och stöder dig i din rehabilitering. Vårt team består av en fysiater (rehabiliteringsläkare), psykolog, socialhandledare, sjukskötare, fysioterapeut och konditionsskötare.

Utöver ovan nämnda kan din läkare, hälsovårdare eller fysioterapeut vid arbetshälsovården eller hälsovårdscentralen utgöra viktiga stödpersoner i hur du skall sköta din hälsa.

Gör så här

Ordna remiss från företagsläkare, allmänläkare eller specialistläkare.

För vem och på vilka villkor

Hur blir du patient?

Du kommer till oss med remiss från företagsläkare, allmänläkare eller specialistläkare.

Orsak till remitteringen är ofta utredning och hantering av långvarig smärta, bedömning av arbetsförmåga samt utredning av rehabiliteringsbehov och -potential.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För rehabliteringsutredningen samt smärtstöd fakturerar vi en medicinsk rehabiliteringsavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020