suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Småbarnspedagogik som specialomsorg (för personer med funktionsnedsättning)

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

För barn med funktionsnedsättning ordnas småbarnspedagogik i första hand i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Tjänsten omfattar individuella stödåtgärder.

Småbarnspedagogiken kan ordnas som specialomsorg om behovet av dagvård är baserad på tryggande av barnets individuella vård och omsorg och dagvårdens mål är att främja barnets möjligheter att klara av sina dagliga funktioner.

Till ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Småbarnspedagogiken för barn med funktionsnedsättning kan ordnas som specialomsorg om behovet av dagvård är baserad på tryggande av barnets individuella vård och omsorg och dagvårdens mål är att främja barnets möjligheter att klara av sina dagliga funktioner.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024