suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Småbarnspedagogik på olika språk

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I vissa daghem kan barn lära sig främmande språk, till exempel engelska, franska, ryska eller spanska. Dessa daghem är privata daghem.

När du ansöker om en vårdplats för ditt barn, ring daghemmet eller fyll i ansökan på daghemmets webbplats. Privata daghem beslutar själva om vem som får plats i daghemmet och om vårdavgiftens storlek. Du kan ansöka om privatvårdsstöd från FPA för vårdavgiften.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.1.2021