suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun

Småbarnspedagogik i kommunal dagvård

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Dagvård är fostrande växelverkan i barnens liv vars målsättning är att främja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning. För att bilda en bra helhet behövs både föräldrarnas och- vårdarnas insats i medfostrar arbetet.

I kommunen finns ett daghem, i centrum av Kapellby som erbjuder finsk och svensk dagvård. I Porlom finns ett hemlikt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i all verksamhet enligt ålder och kunnande.

Kommunen har en familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Alla enheter samarbetar med varandra. Vi har till exempel gemensamma konserter, händelser, utfärder och fester.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

Kontakta chef för småbarnsfostran. För att ansöka om dagvårdsplats fyller du i ansökningsformuläret för daghem på kommunens hemsida och skickar det till daghemmet eller samhällsservicecentret.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Ett barn som ännu inte har skolplikt kan få vård.

Ett skolpliktigt barn kan också få dagvård om särskilda omständigheter kräver det och det annars inte kan ordnas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

För småbarnsfostran krävs en månadsavgift, som beror på familjens storlek, inkomst och längden på vårddagar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Ansvarig för tjänstenLapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Område Lappträsk
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 18.11.2019