suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogik i kommunal daghem

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Daghemmen erbjuder heltidsvård och deltidsvård för barn under skolåldern. Servicecheferna väljer barnen till daghemmen.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

Föräldrarna ska ansöka om en dagvårdsplats för sitt barn senast fyra månader innan dagvården inleds. Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt.

I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik. Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan du skriva ut ansökningsblanketten eller hämta den från småbarnspedagogikens kundbetjäning.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 10.9.2020