suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Skyddsrum

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor från vapenpåverkan, ras, joniserande strålning och giftiga ämnen. Skyddsrummen är i huvudsak avsedda för att skydda mot militära anfall.

De fastighetsspecifika skyddsrummen utgör grunden för befolkningsskyddet i Helsingfors. Utöver hus-, företags- och institutionsspecifika skyddsrum har man byggt stora bergskyddsrum i Helsingfors. I Helsingfors indelas bergskyddsrummen i allmänna och gemensamma skyddsrum. De allmänna skyddsrummen är byggda av Helsingfors stad och är avsedda som skyddsrum för personer som bor, arbetar eller vistas i staden eller som rör sig utomhus och som inte annars kan ges tillräckligt skydd.

I Helsingfors har man också i flera områden byggt bergskyddsrum avsedda för gemensamt bruk bland invånarna och anställda från de fastigheter som deltagit i byggandet av skyddsrummen.

Bergskyddsrummen utnyttjas under normalförhållanden till exempel som idrotts- och hobbyutrymmen samt garagehallar. Utöver dessa är metrostationerna i stadscentrum utrustade som skyddsrum.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Under undantagsförhållanden skyddas människor och egendom med hjälp av befolkningsskydd. Skyddet utgörs också av beredskap för undantagsförhållanden. Befolkningsskydd betecknas med en liksidig blå triangel på orange botten.

Ett skyddsrum ger skydd mot vapen, byggnadskollapser, joniserande strålning och giftiga ämnen. Rummet ska vara tillräckligt varmt, ha tillräckligt bra luft och hygienutrustning.

Kommunernas räddnings-, hälso- och andra nödvändiga myndigheter ansvarar för befolkningsskyddet. De olika myndigheterna har i uppgift att upprätta beredskapsplaner för sitt verksamhetsområde. Skyldigheten att bygga skyddsrum har stadfästs i räddningslagen, enligt vilken skyddsrum ska byggas i bostads- och arbetsplatsbyggnader på över 1 200 kvadratmeter samt i industri- och lagerbyggnader på minst 1 500 kvadratmeter.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsingin kaupunki
Servicen tillhandahålls avHelsingin kaupunki
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.11.2019