suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Skolpsykolog

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Skolpsykologerna strävar efter att jobba förebyggande och med låg tröskel i samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och övrig personal. Skolpsykoloerna hjälper elever som har problem med motivation, inlärning eller emotionella svårigheter. Vid behov gör psykologerna utredningar över inlärningssvårigheter som stöd för planeringen av stödåtgärder i skolan. Skolpsykologerna konsulterar och rådgör för ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Psykologen (skolpsykolog) inom elevhälsan stöder skolgången, studierna och den studerandes psykiska hälsa samt hjälper till vid inlärningssvårigheter. Psykologen reder ut problem med den mentala hälsan och bedömer vid behov elevens eller den studerandes behov av vård eller stöd.

Psykologtjänster finns på varje skola och läroanstalt. En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande eller en vårdnadshavare har begärt detta. I brådskande situationer ska möjlighet ges samma eller nästa arbetsdag.

Psykologen inom elevhälsan är med och utvecklar välbefinnandet inom hela läroanstaltssamfundet. Psykologen hänvisar vid behov en studerande även till andra elevhälsotjänster.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 30.9.2022