suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Den är lagstadgad och avgiftsfri verksamhet inom primärhälsovården som främjar hälsan. Verksamheten är konfidentiell. Arbete utförs i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare samt med elevvårds- och undervisningspersonal och andra behövliga parter.

I skolhälsovården ingår

  • uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främja ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Då barnet börjar skolan, övergår det automatiskt till skolhälsovården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 21.10.2022