suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården fortsätter långtidsuppföljningen av barnets hälsotillstånd som inletts på rådgivningsbyrån. Skolhälsovårdens uppgift är att systematiskt sköta om elevernas övergripande hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande åtgärder, hälsorådgivning, förebyggande av hälsoproblem och samarbete inom hela skolgemenskapen och med vårdnadshavarna.

Syftet med studerandehälsovården är att förbättra studerandenas välbefinnande och främja deras hälsa och studieförmåga genom att öka deras kunskaper och färdigheter för att upprätthålla och främja hälsan. Studerandehälsovården erbjuder också stöd till studiegemenskaper.

Lagar och förordningar fastställer arbetet som utförs inom skol- och studerandehälsovården.

Gör så här

katriina.baptista@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för elever och studerande som går i skola och studerar i Vanda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 17.8.2022