suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Då barnet inleder skolgången fortsätter skolhälsovården på ett naturligt sätt där barnrådgivningen har slutat.

Skolhälsovården stöder elever och studerande till en hälsosam tillväxt och utveckling och ser till familjens hälsa. Att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling samt att ingripa i dem i ett så tidigt skede som möjligt är en viktig del av skolhälsovårdens ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Närpes Stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 21.10.2022