suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Då barnet inleder skolgången fortsätter skolhälsovården på ett naturligt sätt där barnrådgivningen har slutat.

Skolhälsovården stöder elever och studerande till en hälsosam tillväxt och utveckling och ser till familjens hälsa. Att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling samt att ingripa i dem i ett så tidigt skede som möjligt är en viktig del av skolhälsovårdens arbete.

Skolhälsovården samarbetar med föräldrar, lärare, övrig personal inom elevvården, familjecenter, hälsovårdscentral.

Skolläkare besöker ca, en dag/vecka. Tider till skolläkare beställs via skolhälsovården.

Adress: Mosebacke Hälsostation, Skolgränd 9B 11, 64200 Närpes.

Sjukvårdsmottagning: Måndag, onsdag och fredag kl. 8.30-10.00 (ingen tidsbeställning)

Telefontid: Måndag, onsdag och fredag kl.8.15-9.00

Tel.nr: 06-2249681

Ringbud kan lämnas måndag-fredag kl. 8.00-12.00

Skolhälsovårdarna besöker skolor inom grundläggande utbildningen åk 1-6 enligt uppgjort schema.

Om föräldrarna behöver intyg för vård av sjukt skolbarn (under 10 år) skall skolhälsovården kontaktas från första dagen intyget behövs

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår:

- hälsoundersökningar, vilka omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling,

hållning, syn- och hörselkontroller

- att stöda fysisk, psykisk och social utveckling

- handledning och information till hälsosamma levnadsvanor

- vaccinationsrådgivning

- preventivmedelsrådgivning

- att följa upp och stöda elever med hälsorisker

- att bedöma den fysiska, psykiska och sociala miljön i skolan

- sjukvårdsmottagning

Hälsovårdsundersökningar utförs på varje årskurs (åk 1-9) hos hälsovårdare. Läkarundersökning utförs på årskurs 1, 5 och 8, vårdnadshavares medverkan önskas

Skolhälsovården finns till för dig som är elev eller studerande.

Har du som förälder frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling går det bra att kontakta skolhälsovården. Vårdnadshavare är välkomna med på alla hälsoundersökningar. Vänligen ta kontakt om du önskar komma med vid någon hälsoundersökning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift.

Skolhälsovården kan vara med och identifiera en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare.Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019