suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

En viktig del av arbetet är att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling och att ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Skolhälsovårdaren arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården.

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår:

- att utföra hälsoundersökningar, vilka bl.a omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling, hållning, syn- och hörsel

- att stöda psykisk utveckling

- att handleda till hälsosamma levnadsvanor

- att följa upp och ge vaccinationer

- att ge preventivmedelsrådgivning

- att följa upp och stöda elever med hälsorisker

- att samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och övrig elevvårdspersonal

- att bedöma skolans fysiska, psykiska och sociala miljö

- sjukvårdsmottagning

- "smarta familjen" programmet

Om föräldrarna behöver intyg för vård av sjukt barn (eleven under 10 år) skall skolhälsovården kontaktas från första dagen intyget behövs.

Inom skolhälsovården arbetar två skolhälsovårdare. Skolläkare Charlotte Grönvik arbetar inom skolhälsovården en dag per vecka. Tider ges via skolhälsovårdaren.

Skolhälsovårdare tel. 040 7052339 (må-fre kl: 8-16)

· Kristinestads skola

· Kantakaupungin koulu

· Lappfjärds skola

· Tjöck skola

Skolhälsovårdare Eva Norrgård tel. 040 5450337 (må-fre kl: 8-16)

· Kristinestads högstadium och gymnasium

· Kristiinanseudun yläaste ja lukio

· Härkmeri skola

· Lappfjärds folkhögskola, axxell

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 6.7.2020