suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovårdaren gör hälsogranskningar, håller lektioner i hälsofostran och finns till hands för eleverna vid behov under skoldagens lopp. Skolhälsovårdaren är också en länk mellan skolan, hemmet och olika instanser. Frågor som tas upp kan vara av såväl fysisk som psykisk art. Under skolhälsovårdarens telefontid kan föräldrar och elever vända sig till sin egen skolhälsovårdare för rådgivning.

Gör så här

Om man känner sig sjuk på morgonen är det bäst att stanna hemma. Behöver man akut läkarvård får man hemifrån ta kontakt med hälsovårdscentralens dagjour mottagning eller telefonrådgivningen.

Tidsbeställning till läkaren sker alltid via skolhälsovårdaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 6.7.2020