suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Skolhälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovård finns till för dig som går i grundskola. Vi arbetar förebyggande för att främja din fysiska, psykiska samt sociala hälsa och förebygga sjukdom samt olika former av missbruk och beroende.

Skolhälsovårdaren har tystnadsplikt och du kan med förtroende diskutera alla frågor. Med ditt och föräldrarnas samtycke samarbetar vi med lärarna, skolpsykologen, skolkuratorn samt övrig skolpersonal. Skolhälsovården ingår i skolans grupp för elevhälsa. Skolhälsovårdaren kan v.b. remitterar vidare till annan vårdpersonal.

Skolhälsovårdaren vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet uppgjort av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enligt överenskommelse kan skolhälsovårdaren också hålla lektioner, ordna gruppverksamhet eller delta i föräldrarmöten.

I grundskolan kallas du årligen för hälsoundersökning till skolhälsovårdaren. I årskurs 1, 5 och 8 erbjuder vi dig omfattande hälsoundersökning hos skolhälsovårdare och skolläkare.

Andra besök

Du har möjlighet att få enklare sjukvård, t.ex. sårvård och stygnborttagning hos skolhälsovårdaren. Hos skolhälsovårdaren får du också råd, information och hjälp vid val av preventivmedel och uppföljning av dessa. I sjukvårds- och preventivärenden kan du också vända dig till rådgivningarna länk.

Kontakt

Du kan besöka din skolhälsovårdare eller kontakta henne per telefon.

Avgift

Besök inom skolhälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Gör så här

Kontakta din skolhälsovårdare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten ges till elever i årskurs 1 - 9.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift.

Skolhälsovården kan vara med och identifiera en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare.Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 5.3.2020