suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Skolhälsovårdens tjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården är avsedd för grundskolelever och deras familjer. Skolhälsovården främjar elevens uppväxt och utveckling samt hälsa och välbefinnande, stödjer föräldrarnas och vårdnadshavarnas uppfostringsarbete, eftersträvar tidigt igenkännande av elevens behov av särskilt stöd eller undersökningar och stöder i en sådan situation samt ger stöd för egenvård av ett långvarigt sjukt barn i samarbete ...

Gör så här

Du kan boka tid elektroniskt till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen samt för femteklassisternas omfattande hälsoundersökning. Tiden kan även ändras och avbokas via den elektroniska tjänsten. Ändring och avbokning av tiden bör göras 24 timmar före mottagningstiden. Tid till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen kan även fortfarande beställas vis telefon. Tid för hälsoundersökning kan bokas när den egna hälsovårdaren informerat om detta. I de elektroniska tjänsterna sker identifieringen med nätbankskoder.

Inom Karleby skolhälsovård används en elektronisk blankett för förhandsuppgifter som du kan fylla i via den elektroniska tidsbokningen. Vi ber föräldrarna fylla i informationen om barnets hälsotillstånd i den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter innan de kommer med barnet till hälsoundersökningen.

På öppna mottagningar kan eleverna komma utan att beställa tid för att diskutera sin symtom och saker som tynger dem. Föräldrarna kan även kontakta skolhälsovårdaren.

För vem och på vilka villkor

Skolhälsovården är avgiftsfri och tillgänglig i huvudsak under skoldagarna vid skolan eller i dess omedelbara närhet.

Av 15 år fyllda klienter uppbärs en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovården om besöket uteblivits utan grund. Avbokningen bör göras två dygn före den reserverade tiden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023