suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Skolhälsovården

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården omfattar elevernas hälsovård, hälsorådgivning, ledning av specialundersökningar och övervakning av de sanitära förhållandena i skolorna.

Uppgifter

- elevernas hälsovård

- hälsorådgivning

- ledning av lagstadgade och nödvändiga specialundersökningar

- övervakning av de sanitära förhållandena i skolorna.

Tillsammans med den övriga skolpersonalen ges första hjälpen vid olycksfall i skolorna. Däremot hör sjukvård inte till skolhälsovården.

Munhälsovården vid social- och hälsovårdsverket ansvarar för skolhälsovårdens lagstadgade uppgift att ordna tandvård.

Skolhälsovården har goda möjligheter att påverka barns och ungdomars hälsobeteende samt stödet till familjer eftersom den når barn och unga i nästan alla åldersklasser. Skolhälsovården främjar hälsan och välbefinnandet hos hela skol- och studiegemenskapen samt fungerar inom elevvården på ett yrkesövergripande och familjecentrerat sätt i enlighet med principen för tidigt ingripande. Skolhälsovården fortsätter det goda samarbete med familjerna som rådgivningsverksamheten inlett.

För vem och på vilka villkor

Skolelever

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.6.2022