suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Skolhälsovårdartjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Ingå kommun
Område: Ingå
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Hälsovårdaren besöker de olika Ingåskolorna under skolåret och granskar eleverna i skolornas utrymmen.

Skolhälsovården är förebyggande hälsovård. Syftet med skolhälsovården är att trygga en så frisk uppväxt och utveckling som möjligt för alla barn och ungdomar, inprägla sunda levnadsvanor och skapa en grund för hälsa i vuxen ålder. Skolhälsovården är övergripande hälsovård för barn och unga och täcker alla åldersklasser genom hela skoltiden. Skolhälsovården är en fortsättning på arbetet vid barnrådgivningen och den utövas i samarbete med föräldrarna och elevvården. I hälsogranskningarna följs bl.a. barnets fysiska tillväxt och utveckling upp. Den psykiska och sociala hälsan och välmågan samt familje- och kamratförhållandena är centrala. Eleverna har även möjlighet att under skoldagen besöka skolhälsovårdaren utan tidsbeställning.

Den sakkunskap skolhälsovården har behövs framför allt för barn och unga med särskilda behov och egenskaper som annars kunde bli utan den uppmärksamhet de kräver. På grund av sekretessbestämmelserna har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande, eftersom skolhälsovården hör under verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovårdaren med de dokument som berör elevens hälsa. Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång och inlärning bör alltid vara uppdaterade. Det är önskvärt att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om hälsoförhinder för vaccinationer.


Servicen tillhandahålls av: 
Ingå kommun