suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Skolhälsovård

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovård finns tillgänglig i huvudsak under skoldagar i skolan eller i omedelbar närhet av skolan.

I Kyrkslätts skolhälsovård följer vi upp barnets eller ungas uppväxt och utveckling. Dessutom främjar vi elevens hälsa och välfärd samt koncentrerar oss på att stöda inlärningen. Vårt syfte är att i så tidigt skede som möjlig identifiera elever i behov av särskilt stöd och ge den stöd som b ...

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 6.9.2022