suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Skolhälsovård

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovård finns tillgänglig i huvudsak under skoldagar i skolan eller i omedelbar närhet av skolan.

I Kyrkslätts skolhälsovård följer vi upp barnets eller ungas uppväxt och utveckling. Dessutom främjar vi elevens hälsa och välfärd samt koncentrerar oss på att stöda inlärningen. Vårt syfte är att i så tidigt skede som möjlig identifiera elever i behov av särskilt stöd och ge den stöd som behövs. Förebyggande av sjukdomar och stödjande av egenvård är en del av skolhälsovårdarens arbete.

Varje skola har en utsedd skolhälsovårdare och läkare. Som skolelev träffar du skolhälsovårdaren årligen. Vid behov hänvisar man dig till läkarens mottagning eller mottagning av andra sakkunniga. Skolhälsovården är en del av elevvården, och vi samarbetar med föräldrar och vårdnadshavare, hälsovården, annan elev- och studerandevård samt med undervisningspersonalen och andra behövliga instanser.

Hälsovårdaren tar hand om att vaccinationerna ges enligt vaccinationsprogrammet. Med hälsovårdaren kan du också prata om till exempel näring, sömn, fritid och puberteten.

Hälsovårdaren ansvarar för första hjälp i skolan tillsammans med skolans övriga personal. I förstahjälpssituationer har vårdnadshavaren ansvaret för att föra eleven till fortsatt vård.

I skolhälsovården tar vi också hand om att skol- och studiemiljön är sund och trygg.

Blanketter för förhandsuppgifter inför de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Anmälan om specialdiet

Det gjordes en utvärdering av skolhälsovårdens verksamhet i maj 2018. Här kan du bekanta dej med sammandraget. Tack till er som svarade på enkäten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 30.8.2021